Takaisin

Jäsentiedote 1 / 2019

NIINISALON ERÄMIEHET RY                                                                            JÄSENTIEDOTE 1 / 2019

TALVIKOKOUSASIOITA

 1. Yleistä

Seuran talvikokous pidettiin seuran majalla 10.2.2019. Kokouksen aluksi vietettiin hiljainen hetki pitkäaikaisen puheenjohtajan Juha Ojalan muistolle.

Kokoukseen osallistui 24 jäsentä. Seuran jäsenmäärä vuoden lopussa oli yhteensä 36, joista varsinaisia jäseniä on 34 ja yksi koejäsen sekä yksi kannattajajäsen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Vähätalo.

 1. Seuran johtokunnan kokoonpano

Vuosikokouksessa valittiin seuran uudeksi puheenjohtajaksi Jani-Petteri Vienola ja erovuoroiset Jorma Nevala ja Veli Kuivanen valittiin uudelleen sekä uutena jäsenenä johtokuntaan valittiin Antti Ojala.

Vuosikokouksen jälkeen johtokunta järjestäytyi ja tehtävät jaettiin seuraavasti:

 • varapuheenjohtaja Jorma Nevala (majan varaus, rahaliikenne ja kirjanpito)
 • sihteeri Henri Ojala

Muut johtokunnan jäsenet:

 • Ari Mäkinen (rakennusvastaava)
 • Veli Kuivanen (majanhoitotoimikunta ja käteiskassa)
 • Pertti Salo (majanhoitotoimikunta)
 • Antti Ojala (Riistanhoitovastaava)
 1. Jaostot ja toimikunnat
 • riistanhoitovastaavat: Antti Ojala
 • rakennusvastaava Ari Mäkinen
 • majanhoitotoimikunta: Pertti Salo, Veli Kuivanen, Simo Korpela ja J-P Vienola
 • SEAUK:n jäsenet: PJ Jorma Nevala ja Arttu Kauppila
 • SEAUK:n haulikkojaosto: Erikseen on nimetty 5 valvontaryhmää, jokaisessa on 3-4 valvojaa
 • avantouintijaosto (Seuran henkilöt ovat nimetty erillisen vuoroluettelon mukaan)
 • auraukset Heikki Juhala
 1. Jäsen, - liittymis- ja velvoitemaksut

Seuran liittymismaksuksi päätettiin 300 € ja jäsenmaksuksi 40 €.

Talkoovelvoitemaksuksi päätettiin 30 € / kerta yhteensä 4 kertaa. Talkoosuoritukseksi hyväksytään talvikokoukseen osallistuminen (=yksi suoritus) sekä talvikokouksessa päätetyt ja johtokunnan määrittämät talkoot.

 1. Seuran uudet jäsenet

Koejäsenenä ollut Hanna-Mari Vähätalo ilmoitti päättävänsä jäsenyytensä.

Uutena koejäsenenä 2- vuoden koeajalla hyväksyttiin Janne Haapakari.

 1. Seuran tapahtumakalenteri

Seuran tapahtumakalenteri on julkaistu seuran sivuilla ja se löytyy myös seuran majan ilmoitustaululta. Lisäksi seuran tapahtumat löytyvät myös varauskalenterista.

 1. Seuran tärkeimmät talkoot kuluvan kauden aikana

Kokouksessa päätettiin, että ainakin seuraavat talkoot tehdään kevään ja kesän aikana ja ne ovat:

 • pihapiirissä olevien huonokuntoisten puiden kaataminen ja rautatienvarren perkaus sekä majan kevätsiivous
 • savusaunan huolto
 • lahtivajan välikaton teko (varastotilaa)
 • perinteiset puutalkoot
 1. Majan käyttömaksut jäsenten- ja ulkopuolisten osalta

Majan käyttömaksuiksi ulkopuolisten osalta päätettiin:

 • arki vuorokausi 70 €, viikonloppu (pe-la, la-su) 90 €
 • savusauna lämmityskerta 100 €
 • Nevalan majoitus 25 € puolikas, koko majoitus 50 €

Jäsenten käyttömaksut:

 • Varattaessa maja 10 € ja savusauna 20 €, majoitus ilmainen

Juhlapyhinä majaa ei vuokrata ulkopuolisille eikä jäsenille. Maja on juhlapyhinä jäsenistön vapaassa käytössä.

 1. Hirvi ja peuraporukka 2019

Seuran hirvi- ja peuraporukkaan ilmoittautuneet pitivät johtokunnan kutsumana kokouksen 10.2.2019 talvikokouksen jälkeen, jossa hirvipäälliköksi valittiin Antti Ojala. Hirviporukka kokoontuu Antin johdolla erikseen ilmoitettuna ajankohtana, jossa päätetään hirviporukan velvoitteista kuluvan kauden osalta.

 1. Kesä- ja talvikokouksen koollekutsuminen

Päätettiin, että yleiset kokoukset kutsutaan koolle nettisivuilla, sähköpostilla, majan ilmoitustaululla olevalle ilmoituksella, sekä tarvittaessa muutamille henkilöille kirjallisena. Lisäksi jäsenistöä kehotetaan ilmoittamaan sihteerille metsästyskortin numeron (metsästäjänumero) liittyen riista / reviiri palveluun.

 1. Jäsenmaksun eräpäivä on 31.7.2019

Jäsenet huomio!

Kun käytätte majaa, siivotkaa jälkenne ja täyttäkää puukopat. Mikäli näin ei toimita, majaa käyttäneille henkilöille tehdään majan käytöstä normaali lasku.

 

JOHTOKUNTA