Takaisin

Seuramme talvikokous 10.2.2019

Seuramme talvikokous pidetään 10.2.2019 klo 10.00 seuran majalla.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät talvikokouksen esityslistan mukaiset asiat ja lisäksi päätetään kaurispukin kevätmetsästyksestä 2019.

Kokouksessa kahvitarjoilu.

JOHTOKUNTA

 

 

NIINISALON ERÄMIEHET RY                                                      ESITYSLISTA

Talvikokous                                                                                   10.2.2019

 

NIINISALON ERÄMIEHET RY TALVIKOKOUS 10.2.2019 KLO 10.00 MAJALLA

 

  1. Kokouksen avaus

  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja

  3. Valitaan kokoukselle sihteeri

  4. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

  5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

  6. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

  7. Vahvistetaan osanottajaluettelo, ääni- ja puheoikeudet

  8. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus kuluneelta vuodelta 2018

  9. Esitetään seuran tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2018

      10. Päätetään tilien hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvstamisesta

      11. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille

      12.Toimitetaan johtokunnan puheenjohtajan vaali

      13.Toimitataan johtokunnan jäsenten vaali erovuoroisten tilalle

      14.Toimitetaan kahden toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varamiestensä vaali alkaneelle toiminta vuodelle2019

      15.Vahvistetaan toiminta- ja riistanhoitosuunnitelma alkanutta toimintavuotta 2019 varten

      16. Päätetään seuran liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta

      17. Päätetään puheenjohtajan, majanhoitajan ja sihteerin kulukorvauksista

      18. Päätetään seuran talkoovelvoitteista, toteutumisesta ja talkoovelvoitemaksun suorittamisesta ja suuruudesta

      19. Päätetään majan käyttömaksuista jäsenten ja ulkopuolisten osalta

      20. Vahvistetaan alkavan vuoden 2019 tulo- ja menoarvio

      21. Valitaan tarpeelliset jaostot ja toimikunnat

      22. Hyväksytään seuran uudet varsinaiset jäsenet sekä koejäsenen hyväksyminen kahdeksi vuodeksi koejäseneksi

      23. Valitaan seuran edustajat ja heidän varamiehensä piirikokouksiin

      24. Päätetään Suomen metsästäjäliiton Satakunnanpiirin ry:lle ja Pohjois-Satakunnan riistanhoitoyhdistykselle tehtävistä esityksistä

      25. Päätetään metsästysmajan rakennustöistä

      26. Päätetään pienpetopalkinnon saaja ja julkaistaan hirvi- ja haulikkokilpailun tulokset

      27. Päätetään kaurispukin kevätmetsästyksestä 2019

      28. Todetaan hirviseurueeseen ilmoittautuneet

      29. Keskustellaan mahdollisista esille tulevista asioista

      30. Tiedotettavat asiat

      31. Kokouksen päättäminen

 

      Kokouksen puheenjohtaja                                           Kokouksen sihteeri

 

      Pöytäkirjan tarkastajat