Takaisin

Jäsentiedote 1 / 2018

Vuoden ensimmäinen jäsentiedote sisältää 24.2.2018 pidetyn talvikokouksen keskeiset päätökset.

 1. Talvikokous 24.2.2018

Kokoukseen osallistui 18 jäsentä. Seuran jäsenmäärä vuoden lopussa oli yhteensä 36, joista varsinaisia jäseniä on 32 ja koejäseniä on kolme sekä yksi kannattajajäsen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Vähätalo, jonka komennossa pitkähkö kokous vietiin asiallisesti loppuun asti.

 1. Seuran johtokunnan kokoonpano
 • puheenjohtaja Juha Ojala
 • varapuheenjohtaja Jorma Nevala (majan varaus, rahaliikenne ja kirjanpito)
 • sihteeri Henri Ojala

Muut johtokunnan jäsenet:

 • Jani-Petteri Vienola (majanhoitaja),
 • Ari Mäkinen (rakennusvastaava)
 • Veli Kuivanen (majanhoitotoimikunta ja käteiskassa)
 • Pertti Salo (majanhoitotoimikunta)
 1. Jaostot ja toimikunnat
 • riistanhoitovastaavat: Martti Lepistö, Antti Ojala ja Tero Lähteenmäki
 • rakennusvastaava Ari Mäkinen
 • majanhoitaja Jani-Petteri Vienola
 • majanhoitotoimikunnan muut jäsenet: Pertti Salo, Veli Kuivanen ja Heikki Juhala
 • SEAUK:n jäsenet: PJ Jorma Nevala ja Juha Ojala
 • SEAUK:n haulikkojaosto: Erikseen on nimetty 5 valvontaryhmää, jokaisessa on 4 valvojaa
 • Avantouintijaosto (Seuran henkilöt ovat nimetty erillisen vuoroluettelon mukaan)
 1. Jäsen-, liittymis- ja velvoitemaksut

Seuran liittymismaksuksi päätettiin 300 € ja jäsenmaksuksi 40 €.

Talkoovelvoitemaksuksi päätettiin 25 € / kerta yhteensä 5 kertaa. Talkoosuoritukseksi hyväksytään mm talvi- tai kesäkokoukseen osallistuminen (=yksi suoritus) sekä talvikokouksessa päätetyt ja johtokunnan määrittämät talkoot. Yksi talkookerta on tarkoitettu suoritettavaksi ”peijaisten” valmisteluun tai purkamiseen.

 1. Seuran uudet jäsenet

Seuran varsinaisiksi jäseniksi hyväksyttiin Arttu Kauppila, Aleksi Kauppila ja Vesa Kuusisto.

 1. Seuran tapahtumakalenteri

Seuran tapahtumakalenteri on julkaistu seuran sivuilla ja se löytyy myös seuran majan ilmoitustaululta. Lisäksi seuran tapahtumat löytyvät myös varauskalenterista.

 1. Seuran tärkeimmät talkoot kuluvan kauden aikana

Kokouksessa päätettiin, että ainakin seuraavat talkoot tehdään kevään ja kesän aikana ja ne ovat:

 • pihapiirissä olevien huonokuntoisten puiden kaataminen ja rautatienvarren perkaus
 • lahtisuulin (uusi talousrakennus) maalaus
 • perinteiset puutalkoot
 1. Peijaiset ”kesäjuhlat” 4.8.2018

Valmistelut tehdään seuraavan aikataulun mukaisesti:

 • 22. – 24.7. tanssilavan teko, Ari toimii ”nokkana”
 • 28.- 29.7. valmistelut jatkuvat
 • 30.7. – 3.8. loput valmistelut

Kokouksen päätöksen mukaisesti peijaisten järjestelyistä vastaa johtokunta ja lisäksi järjestelytoimikuntaan nimettiin Jukka Salomäki ja Jari Loukkalahti.

Juhlassa tarjoillaan tällä kertaa perinteinen hirvikeitto, sahtia ja muuta juotavaa sekä illan ohjelmasta vastaa tanssiorkesteri Hyrrä.

 1. Majan käyttömaksut jäsenten- ja ulkopuolisten osalta

Majan käyttömaksut päätettiin pitää entisinä mutta uutena varauksena majaa voi ulkopuolinen vuokrata arkena klo 12 – 21.00 väliseksi ajaksi hintaan 50 €.

Juhlapyhinä majaa ei vuokrata ulkopuolisille eikä jäsenille. Maja on juhlapyhinä jäsenistön vapaassa käytössä.

 1. Hirvi ja peuraporukka 2017

Seuran hirvi- ja peuraporukkaan ilmoittautuneet pitivät johtokunnan kutsumana kokouksen 24.2.2018 talvikokouksen jälkeen, jossa valittiin hirvipäälliköksi Veli Kuivanen. Hirviporukka kokoontuu Vellun johdolla erikseen ilmoitettuna ajankohtana, jossa päätetään hirviporukan velvoitteista kuluvan kauden osalta.

 1. Kesä- ja talvikokouksen koollekutsuminen

Päätettiin, että yleiset kokoukset kutsutaan koolle nettisivuilla, sähköpostilla, majan ilmoitustaululla olevalle ilmoituksella, sekä tarvittaessa muutamille henkilöille kirjallisena. Lisäksi jäsenistöä kehotetaan ilmoittamaan sihteerille metsästyskortin numeron (metsästäjänumero) liittyen riista / reviiri palveluun.

 1. Jäsenmaksun eräpäivä on 31.7.2018

 

JOHTOKUNTA