Takaisin

Kesäkokouksen päätöksiä

NIINISALON ERÄMIEHET RY                JÄSENTIEDOTE 2/2017

 

1.    Yleistä

Niinisalon Erämiesten kesäkokous pidettiin 5.8.2017 klo 14.00 Majalla. Kokouksessa oli läsnä: Heikki Juhala, Ari-Pekka Mäkinen, Veli Kuivanen, Pertti Salo, Jorma Nevala, Vesa Kuusisto, Jaakko Ojala, Henri Ojala, Antti Ojala, Jukka Salomäki, Antti Heinonen, Tero Lähteenmäki, Juha-Matti Saarijoki, Tero Marjamäki ja Jari Loukkalahti.

Varapuheenjohtaja Jorma Nevala avasi kokouksen ja toivotti kokousväen tervetulleeksi kesäkokoukseen. Varapuheenjohtaja selvitti kokouksen aluksi maanvuokraustilannetta ja totesi, että Jokivarren Eräpoikien, Jämijärven ja Vihun metsästysseurojen kanssa on tietyistä ns. sirpalealueista vielä sovittava.

2. Kesäkokous asioita

2.1. Metsästystä koskevat rajoitukset ja riistan rauhoitusalueet

Mölkkärinlampi, Mattilan lammet, ruoppausaltaat ja valtion lammet Kontinniityllä on rauhoitettu vesilintujen osalta. Rauhoitus ei koske Voiton- ja Pentinlampia.

Levosen peltoalueet:

-       Kanalintu ja jänis on rauhoitettu.

Isosävin tilat:

-       Kanalintu on rauhoitettu.

Härmälän ”puska”:

-       Vieraiden metsästys alueella on kielletty (Jokivarren Eräpoikien ja Erämiesten välinen sopimus).

-       Alue on ns. yhteiskäytössä Eräpoikien ja Erämiesten kesken.

Jokivarren Eräpoikien ja Erämiesten kesken on molempien seurojen kesäkokouksissa tehty päätös, että jäsenen vieraana voi metsästää jänistä ja pienpetoja ilman vieraslupamaksua seurojen alueilla.

Jouluaattona ja joulupäivänä on metsästys kielletty.

2.2. Riistakiintiöt

Kanalintujen osalta päätetiin, että metso rauhoitetaan, teeren kiintiöksi päätettiin 2 teertä, ei muita rajoituksia kanalintujen osalta.

Jäniksen osalta päätettiin, että sillä ei ole kiintiötä mutta pyydetään ensisijaisesti rusakkoa ja valkoista jänistä harkitusti.

Kauriin osalta päätettiin, että sillä ei ole kiintiötä mutta luotiaseella tapahtuva metsästys suoritetaan aina tornista (vahtimismetsästys tai ajometsästys). Ennen kauriin vahtimismetsästykseen menoa, on aina ilmoittauduttava hirvipäällikölle, koska hirvipäällikön kanssa sovitaan ”kyttäyspaikka”. Ampujan on laadittava kaatoilmoitus 7 vrk:n kuluessa.

Kauriin kevätmetsästys on kielletty.

Vieraalla on mahdollisuus metsästää kaurista vain yhteisjahdissa. Kiintiö on 2 kaurista metsästystapahtumaa kohti. Yhteisjahdissa kaadettu kauris on aina seuran omaisuutta. Yhteisjahdissa ampuja voi lunastaa ampumansa kauriin 100 €:n hintaan.

Johtokunta suunnittelee ja päättää kauriin yhteisjahtitapahtumat sekä määrää siihen ”jahtipäällikön”.

Kauriinmetsästyksessä (vahtimismetsästys / yhteisjahti) on käytettävä ylävartalon peittävää oranssin väristä suojavaatetusta ja päähinettä.

2.3. Vieraskortti

Vieraskorttimaksu on 10 € / vrk ja vieras voi metsästää ainoastaan varsinaisen jäsenen seurassa, saalis isännän kiintiöstä.

3. Muuta

Skeetin PM-kilpailut Selkänevalla 26.8.

Seuran kivääri- ja haulikko ampumamestaruuskilpailut ovat 16.9. klo 09.00 alkaen Vihteljärven ampumaradalla.

Yhteisjahdeista ilmoitetaan erikseen.

OMA RIISTA palvelun sovellus suositellaan ottamaan käyttöön. Sinne on mahdollista ladata esim. seuran metsästysalueet mutta se edellyttää, että oma metsästäjänumero on lähetetty seuran sihteerille (heka.xx@gmail.com)

JOKAINEN SEURAN JÄSEN VASTAA ITSE SIITÄ, MISSÄ METSÄSTÄÄ, MILLOIN METSÄSTÄÄ JA MITÄ METSÄSTÄÄ.

 

Seuran tili on FI24 5106 1550 0580 93

 

JOHTOKUNTA